$ 715.00 USD
  Tämä tuote voidaan lähettää vain Japaniin. Aero50 は Aero シ リ ー ズ に 属 す る 50mm の リ ム 深 さ の ホ イ ー ル セ ッ ト で す .aero シ リ ー ズ は nopea ja kevyt シ リ ー ズ の 軽 量化 し た 後 続 モ デ ル で す .aero に は nopea ja kevyt シ リ ー ズ の 優 れ た 機能 を そ の ま ま に, よ り 軽 量 な 形状に な っ て い ま す .Aero50 は 25mm 幅 の リ ム と チ ュ ー ブ レ ス で も 使用 可能 な ク リ ン チ ャ ー リ ム プ ロ フ ァ イ ル が 特 徴 で す. チ ュ ー ブ レ ス タ イ ヤ は 転 が り 抵抗 を 改善 し, パ ン ク を 防 ぎ ま す. ホ イ ー ル セ ッ ト の リ ム は 幅 広 設計 で, 高速 走 行時の 安定性 と 安全 性 を 備 え て い ま す. Aero50 は 東 レ の T700 と T800 の カ ー ボ ン フ ァ イ バ ー ク ロ ス を 組 み 合 わ せ て 作 ら れ て い ま す. こ の カ ー ボ ン フ ァ イ バ ー の 組 み 合 わ せ に よ り, 「nopea ja kevyt シ リ ー ズ」 の 同等 品 の ホ イ ー ル セ ッ ト よ り61.1 g 、 軽 量化 が 図 図 ら て い ま す。 そ の 結果 、 フ ロ ン ト ホ イ は g 、 .60.5 .XNUMX .XNUMX .XNUMX .XNUMX .XNUMX .XNUMX .XNUMX .XNUMX .XNUMX。。。。。。。。 ...
  Jos olet koskaan harrastanut joukkoa kevyitä kiipeilypyöriä etkä halunnut odottaa toimitusta ...
  Nuorelle pyöräilijälle, joka aloitti kilpailun lähtötason koneella, ensimmäinen heidän suosittelemansa laitteiden päivitys ...
  $ 715.00 USD
  $ 439.00 USD
  $ 470.00 USD
  Kehrääjä
  ICAN-pyöräily よ り 良 い シ ョ ッ ピ ン グ 体 験 を た だ け ま す!